Thiết kế thi công bảng hiệu gỗ quán Nếp cà phê, Q. Tân Bình