Thiết kế thi công bảng hiệu gỗ khu ẩm thực Kỳ Hòa tại quận 10, TP, HCM