Thiết kế thi công bảng hiệu alu, chữ nổi mica shop Kim