Thiết kế thi công bảng hiệu alu bida Phúc Long, quận 5, TP. HCM