Thiết kế logo thương hiệu Nhật Khanh Store, TP. Thủ Dầu Một Bình Dương