Thiết kế logo, thi công bảng hiệu công ty Vĩnh Phát