Thiết kế logo, Name car, Tem bảo hành công ty Duy Tuấn