Thiết kế logo, Name car, Nhãn mác công ty UDC ViNa