Thiết kế logo, name car công ty TNHH T&T Plus, Q. 1, TP. HCM