Thiết kế logo công ty TNHH cơ khí, chế tạo máy LAP, Nghệ An