Thiết kế logo, bảng hiệu công ty Phương Khanh, H. Bình Chánh, HCM