Thiết kế logo, hệ thống nhận diện CT TNHH nội thất Thái Việt, quận Gò Vấp, TP. HCM