Thi công mặt dựng alu, chữ nổi mica LOTUS, quận 10, TP. HCM