Thi công mặt dựng alu, chữ nổi mica cửa hàng rau sạch Mimosa, Q1