Thi công bảng hiệu ngân hàng Sài Gòn Bank, CN Bình Tân