Thi công bảng hiệu chữ nổi mica trường học Stemhouse, Q. Phú Nhuận