Thi công bảng hiệu chữ nổi inox, công ty Phát Việt, Q. Tân Bình