Thi công bảng hiệu alu Salon tóc Phi Long, Tx, Thuận An, BD