Thi công bảng hiệu, hộp đèn công ty LUFACO, quận 10, TP. HCM