Thi công bảng hiệu chữ nổi mica CT Phương Nam, Q. 12, TP. HCM